Seniorihistoriaa

AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY

AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY 2006 – 2016

Sääntöjen mukaan Ammattiliitto Pro Senioreiden toiminnan tarkoituksena on ollut toimia eläkkeellä olevien toimihenkilöiden valtakunnallisena etujärjestönä, jonka tarkoituksena on jäsenten sosiaalisen aseman ja eläke-etujen turvaaminen sekä yhteiskunnallisen aseman kohottaminen. Yhdistys on pyrkinyt ylläpitämään ja edistämään jäsentensä henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Leena Laitilan, Pertti Kinnusen ja Markku Pynnösen kommentteja yhdistyksen perustamisesta ja saavutuksista:

Miksi / kenen toimesta yhdistys perustettiin?

Elokuun 25. päivänä 2006 Varkauden kaupunginkirjaston auditorioon oli kokoontunut 40 Toimihenkilöunionin eläkeläisjäsentä valtakunnalliseen veteraanikokoukseen. Kokouksen tärkeimmäksi asiaksi nousi eläkeläisten asema Toimihenkilöunionissa. Alustuksen aiheesta piti liiton edustaja Eija-Sisko Huhtala. Kokous valitsi työryhmän hoitamaan eläkeläisten oikeuksia TU:n kokouksissa liittyen mm. senioriyhdistyksen perustamiseen ja sääntömuutoksiin.

Työryhmään kuuluivat: Leena Laitila, Seinäjoen Seudun Toimihenkilöt TU ry Veteraanijaosto, Erkki Heinisalo, Lahden Seudun Toimihenkilöt TU ry Veteraanijaosto, Veli Koskinen, Tampereen Seudun Toimihenkilöt TU ry Eläkeläiset ja Pertti Kinnunen, Varkauden TU ry Veteraanijaosto. Ryhmä kutsuttiin liittoon syyskuun 27. päivänä senioriyhdistyksen perustamista valmistelevaan kokoukseen.

Miksi senioriyhdistys?

Perussyy oli eläkkeellä olevien edunvalvonta, koska näytti siltä, että liitto ei enää hoida eläkeläisten edunvalvontaa yhtä aktiivisesti kuin ennen eikä omissakaan perusyhdistyksissä olisi sananvaltaa entiseen tapaan.

Alkuongelmia vai oliko niitä?

Liitto antoi 50 000 e yhdistyksen perustamista ja toiminnan aloittamista varten. Tästä summasta myönnettiin perustettaville kerhoille 2000 e/kerho toiminnan käynnistämistä varten. Keväällä 2008 liitto vaati yhdistystä palauttamaan osan myönnetystä summasta. Liiton kanta oli, että matkakulut ja hotellimajoitukset ovat osa normaalia yhdistystoimintaa, johon ei tule käyttää toiminnan käynnistämisrahoja. Yhdistys maksoikin laskun liitolle, mutta tämän jälkeen käynnistettiin neuvottelut, joihin liitosta osallistuivat talousjohtaja Pirjo Terilehto ja järjestöjohtaja Helena Rissanen. Neuvottelujen tuloksena rahat palautettiin yhdistykselle.

Vuonna 2011 ongelmia syntyi Kylpylähotelli Levin alennuksista. Asiasta neuvoteltiin ja neuvottelut päättyivät siihen, että alennukset säilyivät senioreilla.

Parhaat saavutukset?

Toiminnan alussa selkiytettiin yhdistyksen vaikutuskanavat eläkeläisten edunvalvonta-asioissa. Näitä kanavia olivat TU – STTK, yhteiskunnan päättäjät / Eduskunta ja Eläkeliitot / EETU.

Parhaita saavutuksia on ollut se, että on saatu edunvalvontayhteistyö toimimaan muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Senioritoiminta on myös kiitettävästi laajentunut.

Mitä toiveita tulevaisuudelle?

Toive olisi, että senioritoiminta edelleen laajenisi uusille alueille ja paikkakunnille.

Yhdistyksen perustaminen ja hallitus

Senioriyhdistyksen perustava kokous pidettiin 5.10.2006 Helsingissä. Samalla tehtiin myös hakemus jäsenyhdistykseksi liittoon. Perustajajäsenet olivat Pertti Kinnunen (Varkaus), Erkki Heinisalo (Lahti), Leena Laitila (Seinäjoki), Seppo Elonen (Pori), Veli Koskinen (Tampere) ja Risto Lappalainen (Turku). Mukana perustamiskokouksessa olivat myös Jarkko Lehtinen, Pirkko Salonen ja Pertti Leppänen Toimihenkilöunionista.

Perustajajäsenet, Veli Koskinen, Risto Lappalainen, Leena Laitila, Seppo Elonen, Erkki Heinisalo ja Pertti Kinnunen.

Päätös yhdistysrekisteristä saatiin 28.12.2006. Toimihenkilöunioniin yhdistys liittyi 31.1.2007.

Yhdistyksen nimi toiminnan alkaessa oli Toimihenkilöunionin Senioriyhdistys TU ry. Nimi Ammattiliitto Pro Seniorit otettiin käyttöön Turun vuosikokouksessa 13.4.2011 liiton nimenmuutoksen jälkeen.

Senioriyhdistyksen nykyiset säännöt ja kerhojen mallisäännöt hyväksyttiin Jyväskylässä 21.4.2010.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuonna 2006 valittiin Erkki Heinisalo Lahdesta. Vuodesta 2008 lähtien puheenjohtajana on toiminut Markku Pynnönen, Jyväskylästä.

Järjestäytymiskokouksessa 5.10.2006 tehtiin seuraavat toimihenkilövalinnat:

Risto Lappalainen, varapuheenjohtaja                  varajäsen Sinikka Saarela

Leena Laitila, jäsensihteeri                                       varajäsen Erkki Rintala

Pertti Kinnunen, sihteeri                                                                 varajäsen Veli Majoinen

Seppo Elonen, tiedotussihteeri                                varajäsen Juhani Aalto

Veli Koskinen, jäsen                                                   varajäsen Uolevi Repo

Sinikka Saarela, taloudenhoitaja

Samat henkilöt jatkoivat hallituksen varsinaisina jäseninä vuoteen 2010 saakka.

Vuoden 2011 vuosikokouksessa uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sylvi Saari Pääkaupunkiseudulta ja vuoden 2012 vuosikokouksessa Eero Saloranta Oulusta. Vuonna 2013 hallitukseen valittiin Matti Repo Turusta. Vuonna 2014 hallituksen valittiin Pertti Helin Pirkanmaalta ja Vilho Miettinen Varkaudesta. Vuonna 2015 hallituksen jäsenmäärä nostettiin kuudesta seitsemään ja hallitukseen valittiin Hannu Lemström Porista, Leena Uusitalo Jyväskylästä ja Keijo Weman Kuopiosta. Lemström oli jo edellisenä vuonna toiminut yhdistyksen tiedottajana (hallituksen ulkopuolinen).

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Pirjo Terilehto, myöhemmin Satu Gymer ja Marja Töytäri Ammattiliitto Prosta.

Seniorikerhot:

Ensimmäinen seniorikerho perustettiin Tampereelle 8.10.2007. Seuraavat kerhot perustettiin Jyväskylään (19.11.2007), Kuopioon (3.12.2007) ja Varkauteen (4.12.2007). Etelä-Pohjanmaan kerho sai alkunsa 30.9.2008. Turun kerho perustettiin 15.10.2009 ja Lappeenrannan kerho 1.4.2009. Ouluun kerho perustettiin 2.11.2009 ja Porin kerho näki päivänvalon 22.10.2010, Pääkaupunkiseutu sai oman kerhonsa 23.11.2011 ja Kouvola 16.12.2011. Sydänsavon kerho perustettiin 22.5.2014.

Yhdistyksen jäsenkerhoissa on toiminut mm. voimistelu- ja palloilukerhoja sekä keilaryhmä. Kerhot ovat myös järjestäneet risteilyjä, teatteriretkiä, luontoretkiä, tutustumismatkoja kulttuurikohteisiin, luentoja, liikuntapäiviä ja tehdasvierailuja. Joidenkin kerhojen ohjelmassa on myös kuukausittain toteuttavia kahvilatapaamisia ja senioritreffejä.

Kerhot vuonna 2016:

Pro Etelä-Pohjanmaan kerho             pj. Leena Laitila

Jyvässeudun Pro Seniorikerho           pj. Ilkka Riikonen                                 

Kouvolan Pro Seniorikerho                 pj. Anja Rosling

Kuopion seudun Seniorikerho Pro      pj. Keijo Weman

Lappeenrannan Pro Seniorikerho       pj. Maija-Leena Montonen

Pro Oulun Seniorikerho                       pj. Penti Kallio ( Esko Ekfors 2017)

Pirkanmaan Pro Seniorikerho              pj. Veli Koskinen ( Aarre Riekki 2017)

Porin Pro Seniorikerho                         pj.Hannu Lemström

Pääkaupunkiseudun Pro Seniorit        pj. Tarja Loponen

Pro Turun Seniorikerho                        pj. Risto Lappalainen (Matti Repo 2017)

Warkauden Pro Seniorikerho               pj. Vilho Miettinen

Sydänsavon Pro Seniorit                     pj.Vesa Koivistoinen ( Esa Jäntti 2017)

Vuosikokoukset:

Lahden seudun Toimihenkilöt TU ry:n veteraanijaoston järjestämä valtakunnallinen veteraanikokous Lahdessa 24.8.2007. Tilaisuuteen osallistui 60 senioria.

14.5.2008 Tampere, 51 osallistujaa,

yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pynnönen

25.5.2009 Seinäjoki, 58 osallistujaa

Vuosikokouksen lehdistötiedotteessa esitettiin, että leikatun indeksin käyttö eläkkeiden tarkistuksessa on lopetettava ja tilalle rakennetaan eläkkeiden tarkistuksen malli, joka turvaa paremmin eläkeläisten ostovoiman. Tiedotteessa esitettiin myös, että sosiaalietuuksien ostovoimaa turvaavien indeksitarkistusten selvitysten tekijäksi valitaan puolueeton tutkimuslaitos, esim. Eläketurvakeskus. Kokoukseen osallistui myös TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung.

21.4.2010 Jyväskylä, Dynamo, 57 osallistujaa

Julkaistussa lehdistötiedotteessa esitettiin, että eläkeläisten verotus on oikaistava samalle tasolle kuin palkkatyön verotus. Samalla esitettiin, että leikatusta indeksimallista luovutaan ja tilalle rakennetaan eläkkeiden tarkistukseen malli, joka paremmin seuraa palkkojen kehitystä

13.4.2011 Turku, Hotelli Holiday Inn, 51 osallistujaa

25.4.2012 Kuopio, Rauhalahti, 68 osallistujaa

Lehdistötiedotteessa esitettiin siirtymistä asteittain puoliväli-indeksiin ja verotuksen oikeudenmukaisuutta.

24.4.2013 Varkaus, Kuntoranta, 69 osallistujaa

Lehdistötiedotteessa korostettiin eläkeläisten reaalisen ostovoiman kehityksen turvaamista sekä verotuksen tasapainottamista.

09.4.2014 Oulu, Hotelli Holiday Inn, 79 osallistujaa

Lehdistötiedotteessa esitettiin, että eläkeläisten verotus korjataan asteittain oikeudenmukaisemmaksi työtuloverotuksen kanssa.

22.4.2015 Jyväskylä, Dynamo, 96 äänivaltaista osallistujaa

Kokouksen lehdistötiedotteessa esitettiin, että eläketulon verotus on oikaistava samalle tasolle palkkatuloverotuksen kanssa ja taitetusta indeksistä on luovuttava. Tiedotteessa edellytettiin myös, että tulevassa sote-uudistuksessa ikääntyville henkilöille on turvattava yhtäläiset, tasa-arvoiset ja toimivat mahdollisuudet saada sote- ja muut lähipalvelut riittävän läheltä hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Hallituksen kokouksia on pidetty noin kymmenen vuodessa. Kokouspaikat ja paikkakunnat ovat vaihdelleet.

Lisäksi vuosittain on järjestetty koulutusristeily, johon hallituksen jäsenten lisäksi ovat osallistuneet kerhojen edustajat. Tilaisuuksien teemoina ovat olleet kerhojen toiminta, yhdistyksen säännöt, kerhojen mallisäännöt sekä TJS. Koulutusristeilyllä on laadittu myös kerhojen toimintamalliopas.

Toinen vuosittain toistunut tapahtuma on ollut suunnitteluseminaari, johon ovat osallistuneet myös hallituksen varajäsenet.

Jäsenasioita:

Helmikuun 2016 lopussa yhdistykseen kuului 23 298 jäsentä.

Eläkkeelle siirtyneille jäsenille on lähetetty Pro-liitosta tervetulo- ja esittelykirje, senioriyhdistyksen yhteystiedoilla täydennettynä.

Pro-liiton jäsenasiain osasto on hoitanut yhdistyksen jäsenrekisteriä. Sieltä on postitettu jäsen- ja vakuutuskortit , sekä jäsenmaksukirjeet. 2013 aikana avatut Pro+  sivut netissä ovat antaneet paremmat mahdollisuudet jäsenistön asioiden hoitoon,  koska  jäsentiedot ovat olleet myös yhdistyksen jäsensihteerin käytössä.

EDUNVALVONTA

Toimihenkilöunioni TUn (myöhemmin Ammattiliitto Pro) kanssa on tehty vuosittain sopimukset, joissa on sovittu senioreille kuuluvista etuisuuksista.

Markku Pynnönen ja Veli Koskinen osallistuivat Eduskunnassa eläkeläisjärjestöjen yhteistyöseminaariin 17.2.2009 sekä 8.9.2009.

Eduskuntaryhmien tapaaminen 1.4.2009 Lähetystöjen vastaanottotilassa aiheena huoli työeläkkeiden kehityksestä verrattuna palkkojen kehittymiseen ja eläkeläisten kannalta todelliseen elinkustannusindeksiin. Paikalla olivat kaikkien muiden paitsi Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten edustajat. Samana päivänä käytiin STTK:ssa tapaamassa neuvottelujohtaja Markku Salomaata. Sekä Eduskuntaan että STTK:oon toimitettiin eläkepoliittinen kannanotto.

Eduskunnassa kansanedustaja Jouko Skinnarin ja opetusministeri Krista Kiurun vieraina.

Markku Pynnönen ja Veli Koskinen osallistuivat Toimihenkilöunionin Liittokokoukseen 13.5.2009 Jyväskylässä.

Kannanotto työeläkkeiden jatkuvasta heikkenemisestä toimitettiin pääministeri Mari Kiviniemelle ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille 29.9.2010.

Kirje eduskuntaryhmien puheenjohtajille lähetettiin 11.11.2009 liittyen Kelan toimistojen lakkauttamiseen. Samalla muistutettiin toimenpiteistä 1.4.2009 lähetettyyn kannanottoon.

TU:n senioritutkimus toteutettiin syksyllä 2010 sekä sen jälkeen kahden vuoden välein.

Kirje pääministerille, valtiovarainministerille sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajille koskien eläkeläisten verotuksen ongelmia ja jälkeenjääneisyyttä lähetettiin16.10.2010.

7.1.2012 keskustelu STTK:n eläkeasioista vastaavan Heli Puuran kanssa koskien hallituksen asettaman indeksityöryhmän toimintaa.

Kirje puoluehallituksille lähetettiin 24.1.2014 koskien eläkeläisten ostovoiman heikkenemistä liittyen terveydenhoidon ja lääkkeiden omavastuuosuuden korottamiseen.

Kaksien eduskuntavaalien jälkeen valituille kansanedustajille on lähetetty onnittelukirje sekä luettelo senioreille tärkeistä asioista.

SENIOREILLE TÄRKEITÄ ASIOITA 2014

Eläkeläisten verotus oikeudenmukaiseksi työtuloverotuksen kanssa Eläkeläisten ei pidä maksaa veroa 4,5 – 6,5 prosenttia enemmän kuin työssä olevat samasta tulosta, kuten nyt tapahtuu

Verotuksen painopistettä siirrettävä enemmän tasaverosta progressiivisen verotuksen suuntaan Valtion verotulosta progressiivisen verotuksen kautta tulee nyt enää valtion budjettiin vajaa 10 prosenttia.

Jäädytetyn indeksikorotuksen vaikutus on kompensoitava eläkeläisille Jäädytetyllä indeksikorotuksella on jatkuva vaikutus, joka pudottaa eläkkeiden tasoa vuosittain.

Työeläkeindeksin täytyy seurata palkkaindeksiä Nykyinen järjestelmä pudottaa eläkkeiden ostovoimaa 1 – 1,5 prosenttia vuosittain.

Eläkekorotuksiin sekalinja x%, vähintään xx euroa Tämä kohtelee oikeudenmukaisemmin pientä eläkettä saavia.

Ikääntyville on turvattava yhtäläiset, tasa-arvoiset ja toimivat mahdollisuudet saada sote- ja muut lähipalvelut riittävän läheltä ja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Asumistuen, terveydenhoito- ja lääkekulujen sekä matkakulujen omavastuiden pienentäminen.

Pro Senioreiden edustajia osallistui EKL:n ja Eläkeläiset ry:n järjestämään mielenosoitukseen Helsingissä 8.10.2015. Mielenosoituksen seurauksena hallitus veti pois esityksensä eläkeläisten asuntotuen leikkaamisesta.

Vuonna 2015 opintokeskukset tekivät päätöksen lopettaa valtionavut eläkeläisten opintokerhoilta. Asiasta lähetettiin kirjelmä TJS:lle, mutta valtionavut poistuivat vuoden 2016 alusta lähtien.

Ammattiliitto Pron hallitus päätti kesällä 2015 poistaa senioreita matkustajavakuutuksen. Yhdistys sai tiedon asiasta lokakuussa 2015. Hallitus lähetti kannanoton Pron joulukuun hallitukselle, joka teki päätöksen, että kesäkuussa tehtyä päätöstä ei muuteta. Sovittiin kuitenkin, että neuvotteluja jatketaan ja yritetään hakea ratkaisua vakuutusasiaan.

Tiedotus:

Yhdistyksen tiedotus on hoidettu pääsääntöisesti kotisivujen kautta. Kotisivuja ylläpitää yhdistyksen tiedottaja. Sivuille on tehty noin 2500-3000 klikkausta kuukaudessa.

Kotisivun osoite on www.proseniorit.fi 

Yhdistyksen pöytäkirjat on lähetetty kerhojen puheenjohtajille ja sihteereille.

Pro-lehteä on käytetty kokouksista ilmoittamisiin. (Huom. Pro Lehti lopetettu 2016)

Yhdistyksen kerhot hoitavat tiedotuksen valitsemallaan tavalla.

Yhdistyksen ulkoinen tiedotus on ollut tapauskohtaista.

Yhdistyksellä on käytössä jäsentiedotevihkonen, joka sisältää yhdistyksen säännöt ja kerhojen mallisäännöt sekä muita toimintaohjeita kerhojen toimintaa varten.

Liiton ja yhdistyksen vuosisopimuksesta on linkki kotisivulla.

Yhteistyö eläkejärjestöjen kanssa

Yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan vuonna 2008.Yhteistyösopimus Eläkkeensaajat ry:n (EKL) kanssa solmittiin 21.8.2012.

Ammattiliitto Pro Seniorien edustaja voi osallistua EKL:n hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Valtuuston kokouksiin voi osallistua kaksi Pro Senioreiden edustajaa. Pro Senioreilla on myös oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi edustajaa.

EKL:n liittokokous Jyväskylässä vuonna 2014. Markku Pynnönen ja Eero Saloranta osallistuivat. Ammattiliitto Pro Seniorit ry tekivät liittokokousaloitteen koskien eläkeläisten verotusta. Aloitteessa esitettiin verotuksen oikeudenmukaisuutta palkkatyön verotuksen kanssa. Aloite hyväksyttiin.

Muita toimintoja

Kannonjärven tila tuli Pro Senioreiden hallintaan1.6.2008 alkaen. Kannonjärvi oli kaikkien prolaisten käytössä. Seniorit tekivät tilalla paljon talkootyötä mm. tienvarsia ja päätalon ympäristö raivattiin ja rantasaunaan tehtiin uudet lauteet. Talkoisiin osallistui jäseniä Varkauden, Kuopion, Etelä-Pohjanmaan ja Jyväskylän kerhoista. 30.9.2014 sopimus päättyi, koska toiminta oli kannattamatonta.

Yhteistyökumppanit

Kylpylähotelli Levitunturi

Hotelli Keurusselkä

Kylpylähotelli Kuntoranta

Majvik

Härmän kylpylä

Silja Line

Hotel & Spa Resort Järvisydän

Virkistys

Ensimmäiset kesäpäivät pidettiin Kannonjärvellä 11.8.2011. Tilaisuuteen osallistui 50 henkeä.

6.6. 2012 (63 henkeä), 24.7.2013 (76 henkeä) ja 23.7.2014 kesäpäivät järjestettiin Keurusselällä.

Vuoden 2015 kesäpäivän tapahtumapaikka oli Kunnonpaikka Siilinjärvellä 23.7.2015. Tilaisuuteen osallistui 40 henkeä.