EKL:n YHTEISÖJÄSENYYDEN ETUJA 
Vaikuttaminen 
Yhteistyösopimus EKL:n kanssa on solmittu Pro senioreille kanavaksi 
vaikuttaa eläkeläisten asioihin mm. Eduskunnan ja muiden päättäjien 
suuntaan. Myös lehdistön suuntaan EKL on aktiivinen. EKL vaikuttaa monin eri 
keinoin eläkkeensaajien ja heikoimmassa asemassa olevien puolesta niin, että 
yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus vahvistuu ja mielekäs arki on mahdollista. 
Tietoa kaikista EKL:n tekemistä aloitteista ja kannanotoista löytyy EKL:n sivulta

Koulutus 
Pro Senioreilla on mahdollisuus osallistua kaikkiin EKL:n järjestämiin koulutuksiin, 
joista tietoa löytyy oheisesta linkistä. Joihinkin koulutuksiin yhdistys antaa myös 
avustusta.

Järjestöavustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn EKL:lle myöntämä 
jäsenjärjestöavustus on EKL:n jäsenyhdistysten, siis myös Pro Senioreiden kerhojen 
ja yhdistyksen haettavissa seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
  -Rahoitettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja tukea jäsenyhdistyksen 
   perustoimintaa. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin hakemuksen 
   mukaiseen toimintaan. 
  -Avustusta ei myönnetä jäsenyhdistyksille, jotka jo saavat STEAn avustusta, 
   eikä avustuksella voi kattaa toisen rahoittajan avustamasta toiminnasta 
   syntyvää alijäämää.

  -Jäsenjärjestöavustusta voidaan sitä vastoin käyttää jäsenyhdistyksen 
   toimintaa tukevien kampanjoiden ja erityistilaisuuksien järjestämiseen, 
   elinikäisen oppimisen tukemiseen sekä vapaaehtoistoimintaan. 
  -Avustusta myönnetään hakemuksen perusteella ja sen suuruus määräytyy 
   tapauskohtaisesti. 

  -Avustuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan suunnitteleman 
   toiminnan tarkoitus, laajuus ja vaikuttavuus sekä hakijan taloudellinen asema. 
  -Avustuspäätöksen saaneille annetaan tarkat ohjeet avustuksen käytöstä. 
  -Avustusta voi hakea kerralla vain yhteen avustettavaan kohteeseen. 
  -Jäsenjärjestöavustuksen hakuajat päättyvät vuosittain 31.1. ja 31.8.