Hallitus 2020-2021

Yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin vuosikokouksessa 2020 yhdistyksen
perustajajäsen Leena Laitila.