Hallitus 2021-2022

Yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin vuosikokouksessa 2020 yhdistyksen
perustajajäsen Leena Laitila.