Puheenjohtajan mietteitä

Puheenjohtajan mietteitä 1.6.2021

Vuoden 2021 kevät on jatkunut edelleen pandemian merkeissä. Niin yhdistyksen kuin kerhojenkin toiminta on ollut lähes pysähdyksissä. Mitään suurempia tapahtumia ei ole voitu järjestää.

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen Tampereelle 25.5.21 rajoitetulla henkilömäärällä. Kokouskutsun lähettämisen aikaan oli vielä voimassa vanha poikkeamalaki, joka ei sallinut kokouksen siirtämistä syksyyn. Uusi poikkeamalaki tuli voimaan 8.5, mutta silloin kaikki valmistelut oli jo tehty, joten hallitus päätti pitää kokouksen suunnitellulla tavalla. AVIn kokoontumisrajoituksista johtuen kerhojen osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan.

Kokous hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Myös toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisenä eli 10 eurona.

Minä sain valtakirjan jatkaa puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Kiitos luottamuksesta. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Hannu Hakala, Jouni Koskinen ja Pekka Valkonen valittiin uudelleen. Hallituksessa edelleen jatkavat Kiti Lamminpää, Seija Turunen ja Jukka Nylander.

Hallitus on kevään aikana tehnyt valmisteluja kesäpäivien järjestelyistä Lappeenrannassa. Tilaisuus on samalla pienimuotoinen 15-vuotisjuhla ja suunniteltu ajankohta on 28.-29.7.21. Toivomme, että koronarajoitukset antavat myöten, ja saamme kokoontua viettämään yhteistä juhlaa.

Toivon sydämestäni, että niin yhdistys kuin kerhotkin pääsisivät jälleen syksyllä jatkamaan normaalia toimintaa eläkeläisten hyväksi ja iloksi.

Toivotan kaikille tervettä, aurinkoista ja iloista kesää!

Leena Uusitalo

Puheenjohtaja