Puheenjohtajan ajatuksia.

AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY

Ammattiliitto Pro Seniorit ry toimii eläkkeellä olevien toimihenkilöiden valtakunnallisena etujärjestönä, jonka tarkoituksena on sen jäsenten sosiaalisen aseman eläke-etujen sekä yhteiskunnallisen aseman kohottaminen. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja edistämään jäsentensä henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastus toimintaa paikalliskerhojen kautta.

Ammattiliitto Pro Seniorit ry on Ammattiliitto Pro:n jäsenyhdistys. Sen jäsenet ovat Pro liiton eläkkeelle siirtyneitä entisiä jäseniä. Liittona Pro ei hoida eläkeläisten asioita yhteiskunnassa. Pro hoitaa seniori-yhdistyksen käytännön asioita vuosittain neuvotellun vuosisopimuksen mukaisesti.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämiseksi Pro Seniorit on hakeutunut yhteistyöhön muiden eläkeläisyhteisöjen kanssa. Pro Seniorit on solminut Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kanssa sopimuksen yhteisöjäsenyydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pro Seniorit ry ja EKL yhteistyössä kehittävät ja ajavat eläkeläisten etuja yhteiskunnassa. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on Suomen toiseksi suurin eläkeläisjärjestö reilulla 80.000 jäsenellä. Tutkitusti se on tunnetuin eläkeläisjärjestö.

Hallinnon tasolla Pro Senioreilla on edustaja EKL:n hallituksessa, kaksi edustajaa valtuustossa sekä kaksi edustajaa liittokokouksessa. Käytännön tasolla Pro Seniorien paikalliset kerhot ja niiden jäsenet sekä EKL:n paikalliset piirit ja yhdistykset kehittävät ja tekevät yhteistyötä alueillaan niin edunvalvonnan kuin hyvinvoinninkin aloilla.

Tästä esimerkkinä ovat eri paikkakunnilla toimivat vanhusneuvostot, joissa kummankin järjestön edustajat ovat yhdessä mukana. Järjestämme myös yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia sekä opintotilaisuuksia.

EKL:n kautta olemme mukana myös Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toiminnassa. EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Se toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi. Sen yhteinen jäsenmäärä on noin 300.000 ja se kattaa noin 87% kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.

EETU ry:n kuuluvat seuraavat jäsenliitot: Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen Senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

Pro Seniorien tapa hoitaa jäsentensä edunvalvontaa on edellä kerrotun mukaista. Tämän järjestelmän kautta me Pro Seniorit pääsemme vaikuttamaan eläkeläisten elämään. Helppoa se ei ole, koska me eläkeläiset olemme samoja ihmisiä, jotka olimme nuorempina työelämässä mukana ja erimielisiä periaatteessa melkein kaikista asioista.

Valitettavasti siinä mielessä emme ole muuttuneet.  Jos me eläkeläiset olisimme samaa mieltä asioista ja esittäisimme ne yhdessä muulle yhteiskunnalle, pystyisimme vaikuttamaan eläkeläisten asioihin aivan eri tasolla.

Yhtenä isoista asioista on työeläkeindeksi, niin sanottu taitettu indeksi. Sillä tarkistetaan maksussa olevia työeläkkeitä vuosittain tammikuun alussa. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen ja voi jopa parantaa sitä.

Tällä hetkellä työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80% ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20%. Ajatus on mielestäni hyvä, mutta ainakin prosenttiosuuksia pitäisi muuttaa, esim. 50/50 %. Tämäkin on asia, josta me eläkeläiset olemme erimielisiä.

Tässä on teille hieman tietoa ja ajatuksia puheenjohtajalta.

Esko Ekfors

Puheenjohtaja