Ohjeet kerhoille

KERHOJEN TOIMINTAMALLI

 

Yleistä

Ammattiliitto Pro Seniorit ry on valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys pitää vähintään kerran vuodessa (keväällä) kokouksen, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintaa, päätetään kuluvan vuoden toiminnasta ja talousarviosta sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on senioreiden edunvalvonta. Alueelliset kerhot järjestävät erilaisia säännöllisiä tai satunnaisia tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenien toiveiden mukaan.

Esimerkkejä kerhojen toiminnasta:

1.1. Säännöllinen toiminta

 • voimisteluryhmät
 • lentopalloryhmät
 • salibandyryhmät
 • liikuntapäivät / asiantuntijaluennot
 • kerhojen ja senioriyhdistyksen vuosikokoukset
 • kotisivujen ja blogien ylläpitäminen

 

2.1 Muita tilaisuuksia

 • asiantuntijaluennot
 • teatteriretket
 • kotimaan matkat
 • luontoretket
 • tehdasvierailut
 • kansanedustajien tapaamiset
 • museokäynnit
 • pilkkikisat
 • saunaillat
 • jne.

 

3.1                Rahoitus

 • kannatus- / toimintamaksut kerhojen päätösten mukaan
 • omavastuuosuudet eri tilaisuuksista kerhojen päätösten mukaan
 • perusyhdistysten avustukset
 • kuntien / liikuntatoimen avustukset
 • yhteistyökumppanien avustukset
 • senioriyhdistyksen avustukset (hakemusten perusteella)
 • pankit ja vakuutusyhtiöt
 • kerho

 

Vuoden 2017 alussa kerhoja on perustettu 12 paikkakunnalle:

 

Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Leppävirta, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Varkaus.

Toimintamalliopas on hyväksytty Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n hallituksessa 27.7.2017.