Mallisäännöt Kerh.

SENIORIKERHOJEN MALLISÄÄNNÖT

 

1. Nimi ja kotipaikka

Kerhon nimi on Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n seniorikerho (esim. Jyvässeudun Pro Seniorit).

Kerhon kotipaikka on _________________________ ja toiminta-alue

 

________________________________talousalue.

 

Näissä mallisäännöissä seniorikerhosta käytetään nimeä kerho.

 

2.  Kerhon tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on edistää sen jäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, järjestää yhteisiä tapaamisia, matkoja ja koulutusta sekä edistää liikuntaa, kuntoilua ja kulttuuria. 

Kerho toimii myös yhdyssiteenä omien jäsentensä ja Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n välillä.

Kerho ei rekisteröidy, mutta toiminnassaan se noudattaa yhdistyslakia.

3. Jäsenet

Kerhon jäseniksi voivat liittyä kaikki Ammattiliitto Pron pysyvästi eläkkeellä olevat jäsenet kerhon toiminta-alueelta. Seniorikerhon toimikunnan päätöksellä voidaan ottaa kannatusjäseniä, jotka maksavat kerholle kannatusmaksun.

Kerho voi kutsua kunniajäseniksi entisiä pitkäaikaisia jäseniään, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet kerhon toimintaan. Nämä jäsenet kerhon kokous hyväksyy toimikunnan esityksestä.

4.  Kannatusmaksu

Kerho voi kerätä kannatus- / osallistumismaksua toimintaan osallistuvilta henkilöiltä sekä vastaanottaa kannatusmaksua myös muilta henkilöiltä, yhdistyksiltä, yhteisöiltä tai yrityksiltä. Näistä maksuista päättää kerhon kokous.

5.  Hallinto ja kokoukset

Kerhon toimintaa valvovat syys- ja kevätkokous.

Syyskokous on vaalikokous, joka valitsee kerholle 6-12-jäsenisen toimikunnan, puheenjohtajan, (1-2) toiminnantarkastajaa ja (1-2) varatoiminnantarkastajaa. Puheenjohtaja ja toimikunta valitaan vuodeksi kerrallaan, samoin toiminnantarkastajat.

Syyskokouksessa esitetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

Kevätkokous päättää edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta sekä käsittelee toimikunnan laatiman toimintakertomuksen edellisvuoden toiminnasta.

Samoin keskustellaan ja päätetään mahdollisesta kerhon ehdokkaasta Pro Seniorit ry:n hallitukseen. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana.