Hallituksen muistiot 2020

Lyhennelmä 29.-30.1.20 pidetystä hallituksen seminaarista/kokouksesta

Hallitus kävi läpi yhdistyksen toimintaohjeet (matkustusohjesääntö, päivärahat ja matkakorvaukset, kerhojen tiedot yhdistykselle) ja teki niihin tarvittavia muutoksia.

Keskusteltiin myös kerhojen mallisäännöistä, joihin tehtiin pieniä korjauksia vuonna 2019 ja päätettiin lähettää ne uudelleen kerhoille.

Keskusteltiin perusteellisesti niistä tavoitteista, jotka ovat tärkeitä Pro Senioreille. Laaditaan harkinnan jälkeen uusi lehtinen, jota voidaan tarvittaessa jakaa eri tilaisuuksissa ja esimerkiksi vaalien edellä kansanedustajaehdokkaille.

Käytiin läpi vuosikokouksen ohjelma ja kutsu. Taloudenhoitaja esitteli alustavan tilinpäätöksen. Käytiin keskustelu yhdistyksen talousarviosta ja todettiin, että tämänhetkisen tiedon mukaan jäsenmäärä on hieman laskussa. Myöhemmin on tarkentunut, että jäsenmäärä kasvanut 16707:stä 16959 jäseneen.

Keskusteltiin yhdistyksen toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta. Päätettiin, että sihteeri ja puheenjohtaja laativat luonnokset, jotka hyväksytetään sähköpostin kautta hallituksella vietäväksi edelleen vuosikokoukseen.

Keskusteltiin Sydänsavon kerhon lähettämästä sääntömuutosesityksestä, joka koskee perheenjäsenten oikeutta liittyä Pro Senioreiden jäseneksi. Päätettiin, että hallitus antaa vastineen esitykseen ja asia viedään vuosikokouksen päätettäväksi.

Käytiin läpi kesäpäivätarjoukset ja päätettiin järjestää kesäpäivä 2020 Kuopiossa. Ohjelmaa täydennetään ja se julkaistaan lopullisesti vuosikokouksen jälkeen.

Käytiin läpi EKL:n kuulumiset. EKL:n hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet Leena Uusitalo ja Jukka Nylander.

Seuraava kokous pidetään ennen vuosikokousta 31.3. Radisson Blu Seaside -hotellissa yhdessä vuosikokouksen virkailijoiden kanssa.