EKL Tiedottaa

 

Taloudellista tukea omaan koulutustoimintaan


EKL myöntää jäsenyhdistyksilleen TSLn kanavoimaa Opetusministeriön koulutustukea


 EKL kurssitukitoiminta


EKL-yhdistykset ja piirijärjestöt voivat hakea liitosta TSL-opintokeskuksen välittämää
taloudellista tukea kurssitoiminnalleen. Pro Seniorit ry:n seniorikerhot ovat oikeutettuja
hakemaan tätä tukea.


Tukeen vaikuttavat toteutuneet tunnit sekä toteutuneet kustannukset. Kurssitukea myönnetään  tuntikohtaisesti 50 % todennetuista kuluista, kuitenkin enintään 16 € per tunti.

Esimerkki: joskurssi on kestänyt 6 h ja hyväksyttävät kustannukset ovat 170 €, maksetaan kurssitukea 85 €.   Kurssilla tulee olla vähintään 10 osallistujaa ja sen on oltava koulutusmuotoinen.

Hyväksyttäviä  kuluja ovat mm. kouluttajan palkkiot sivukuluineen sekä tila-, materiaali- ja tiedotuskulut.


Kurssituntien hakuohjeet ja lomakkeet sekä raportointiin tarvittavat lomakkeet on saatavilla EKLn kotisivustoilla.


Kurssitukien hakuohjeet ja lomakkeet:
www.elakkeensaajat.fi/toiminta/koulutus/kurssituntien-haku-syksy-2018/
Kurssituntien raportointi:


www.elakkeensaajat.fi/toiminta/koulutus/kurssituntien-raportointi-kevat-/
Yhteyshenkilö:
Jarkko Utriainen
Järjestösuunnittelija


Koulutustoiminta
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi
09 6126 8434
050 436 3449

 

 

 

 

 

Hallituksen kokous 12.4.2018
KANNANOTTO Julkaisuvapaa HETI


Kuin tuuleen huutaisi – hallitus viis veisaa maamme heikoimmista


Hallituskauden viimeinen kehysriihi osoitti, ettei hallitukselta juurikaan tipu ymmärrystä maamme vähävaraisille ja heikko-osaisille. Koko kauden harjoitettu linja, jossa leikkaukset on kohdistettu yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleviin, on ollut käsittämätöntä ja karmeaa katseltavaa. Etenkin, kun ennen viime eduskuntavaaleja annettiin lupauksia, ettei opiskelijoiden, lapsiperheiden, eläkeläisten ja muiden tuensaajien euroista leikata.


Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallitus ihmettelee maan hallituksen välinpitämättömyyttä eläkkeensaajia kohtaan. Nyt luvattu takuueläkkeeseen suunnattu noin 9 euron kuukausikorotus (yhteensä 10 miljoonaa euroa, koskettaa reilua 100 000 henkeä) sekä lääkekaton laskemiseen kohdennettava 5 miljoonaa euroa ovat mitättömiä toimia hallituskaudella tehtyjen leikkausten ja indeksijäädytyksen rinnalla.


Hallitusohjelman julkistamisen jälkeen, vuonna 2015, liittomme varoitti tehtyjen säästöpäätösten ja suunnitelmien vaikutuksista heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiimme. Kaikki sen jälkeen tehdyt tutkimukset ja selvitykset ovat vain vahvistaneet tuolloin esittämiämme huolia. Hallitus ei ole koko kautensa aikana näitä tietoja kuunnellut.
Leikkausten perusteena ja oikeutuksena on käytetty valtion talouden heikkoa tilannetta ja näkymää. Nyt kun tuo näkymä on muuttunut ja talous kääntynyt kasvuun, olisi ollut kohtuullista, että siitä olisivat päässeet osalliseksi myös ne, joilta on suhteessa viety eniten.
Olisi ollut toivottavaa, että edes vuoden vaihteessa tehdyt perusturvan indeksijäädytykset olisi kompensoitu ja ensi vuodelle suunnitellusta indeksijäädytyksestä luovuttu. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n laskelmien mukaan tällä olisi ollut hintalappuna 200 miljoonaa euroa.


EKL on pitänyt hallituksen eriarvoistavasta politiikasta ääntä koko hallituskauden ajan. Viime syksynä jouduimme jo toteamaan, että hallitus kuulee, muttei kuuntele. Nyt tehdyt päätökset alkavat olla niitä viimeisiä nauloja vähävaraisten arkkuun tämän vaalikauden osalta.
Hallitus on päätöksillään ja poliittisilla valinnoillaan osoittanut, että se viis veisaa heikoimmistamme. Tutkitusti (TNS Gallup, Huomisen kynnyksellä 2016 -tutkimus) eläkkeensaajat kokevat, ettei heidän äänensä kuulu yhteiskunnassamme tarpeeksi. Hallituksen kehysriihi oli tästä taas karmaiseva esimerkki. Toivottavasti kaikki, joihin hallituksen kova linja on tällä vaalikaudella iskenyt, muistavat käydä äänestämässä seuraavissa eduskuntavaaleissa.


Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Lisätietoja
puheenjohtaja Simo Paassilta, 050 522 1201


MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 55 vuotta aktiivista toimintaa
– Reilu 80 000 jäsentä 323 yhdistyksessä